• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị trên địa bàn tỉnh Lai Châu”

Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-UBND,ngày 07/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đặt...

Thực hiện Quyết định số 397/QĐ-UBND,ngày 07/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc phê duyệt đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ năm 2023.

Ngày 5/4/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu ban hành Thông báo số 373/TB-SKHCN về việc  tuyển chọn  tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham  gia đăng ký thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy lý luận chính trị  trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, cụ thể như sau:

1. Điều kiện tham gia đăng ký tuyển chọn thực hiện đề tài:

Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND, ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 2. Hồ sơ:

Thực hiện theo Điều 5 và khoản 1 Điều 6 của Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN, ngày 26/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Nơi nhận hồ sơ:

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện (ngày nhận hồ sơ là ngày đến của bưu kiện) đến địa chỉ: Trung tâm phục vụ Hành chính công – Tầng 1, tòa nhà số 02, Khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu (Bà: Mai Thị Thu – Điện thoại 0912949259). 4. Thời hạn nhận hồ sơ:

Thời hạn nhận hồ sơ đến 15 giờ 00 phút, ngày 04/6/2023 5. Mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của đề tài (Chi tiết có trong phục lục đính kèm). Cần biết thêm thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ – Sở Khoa học và Công nghệ, điện thoại  02133.798899.

Nội dung Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký thực hiện đề tài của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

BBT


Tin liên quan