• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1308/KH-SKHCN ngày 14/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1068/UBND-KSTT ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Sở Khoa học và Công ...
Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 3928/KH-UBND về việc Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với ...
Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 – Tiếp lửa đổi mới sáng tạo
Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021 – Tiếp lửa đổi mới sáng tạo
Tại Ngày Trí tuệ nhân tạo 2021, những giáo sư hàng đầu thế giới trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), những người được xem như các nhân tố định hình tương lai của khoa học công nghệ, sẽ cùng trao đổi, đóng góp ý tưởng phát triển AI tại Việt Nam. Trí tuệ nhân tạo – ảnh nguồn Internet Thúc đẩy ...
Chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015
Chuyển đổi ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015
Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế ISO đã ban hành ngày 15/09/2015 thay thế ISO 9001:2008. ISO 9001 là một về Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế phát triển và  ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015. Phiên bản này đã ...

Tin nổi bật