• :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
  •    
  •    
   GIÁM ĐỐC
  •    
   0912797735
  • Điện thoại: 0912797735
  •    
  •    
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại: 0913837882 – 0213.3798148Email: annt.sokhcn@laichau.gov.vn
  •    
  •    
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại: 0915360929 – 0213.3798886Email: dungbt.sokhcn@laichau.gov.vn
  •    
  •    
   PHÓ GIÁM ĐỐC
  • Điện thoại: 0378338248 – 0213.3886878Email: tuantv.sokhcn@laichau.gov.vn

Tin nổi bật