• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Thứ hai, 17/06/2024
Quan điểm của Chiến lược: Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phục vụ lợi ích người dân; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội tham gia thu thập, xây dựng, phát triển, khai thác, sử dụng và làm giàu dữ liệu. Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, tiên phong kết nối, chia sẻ dữ liệu; Đổi mới phương ...
noData
Không có dữ liệu