• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
V/v giới thiệu mô hình cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới
V/v giới thiệu mô hình cách làm hay trong xây dựng nông thôn mới
Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương đã tổng hợp và biên tập ấn phẩm “Mô hình, sáng kiến hay trong xây dựng nông thôn mới năm 2023” và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tại địa chỉ: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/nong-thon-moi-2023-gioi-thieu-cac-mo-hinhsang-kien-hay-trong-xay-dung-nong-thon-moi.aspx. 
Đoàn viên công đoàn cơ sở đi đầu trong phong trào phát triên kinh tế
Đoàn viên công đoàn cơ sở đi đầu trong phong trào phát triên kinh tế
Trong những năm qua, phong trào Thi đua yêu nước do công đoàn viên chức tỉnh phát động đã lan tỏa nhiều tấm gương đoàn viên công đoàn tiêu biểu trong học tập, lao động giỏi, lao động sáng tạo... Đây là những hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua, tạo nên khí thế sôi nổi trong lao động sản xuất, công tác và học tập.
Bộ trưởng KH&CN đề xuất xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng
Bộ trưởng KH&CN đề xuất xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng
Việc xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Hồng có thể tạo đột phá cho tiềm lực KHCN và đổi mới sáng tạo của vùng. Trung tâm này nhất thiết phải có sự kết nối với các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, nhất là Trung tâm Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc ...
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1308/KH-SKHCN ngày 14/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1068/UBND-KSTT ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Sở Khoa học và Công ...
Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 3928/KH-UBND về việc Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với ...

Tin nổi bật