• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
Quan điểm của Chiến lược: Dữ liệu là nguồn tài nguyên mới, là yếu tố then chốt cho chuyển đổi số quốc gia, tạo giá trị mới thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phục vụ lợi ích người dân; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn bộ xã hội tham gia thu thập, xây dựng, phát triển, khai thác, sử dụng và làm giàu dữ liệu. Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, tiên phong kết nối, chia sẻ dữ liệu; Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành cửa các cơ quan trong hệ ...
Ngày Môi trường  thếgiới 05 tháng 6 năm 2024
Ngày Môi trường thếgiới 05 tháng 6 năm 2024
Ngày Môi trường thếgiới 05 tháng 6 năm 2024 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Phục hồi đất, chống hạn hán và sa mạc hoá” (Land restoration, desertification and drought resilience) nhằm kêu gọi các quốc gia trên toàn cầu cùng chung tay hướng tới những mục tiêu phục hồi đất đai, chống sa mạc hóa và khả năng chống hạn, làm chậm quá trình biến đổi khí hậu, bảo vệ tự nhiên, tăng cường sinh kế và an ninh lương thực cho hàng tỷ người trên toàn thế giới.
Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024
Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024
Ngày 21 tháng 4 hàng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triến kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.
Chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030
Mục tiêu của chiến lược phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng vai trò quan trọng phát triển công nghiệp mũi nhọn, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo, góp phần quan trọng vào cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiện đại, đưa nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại vào năm 2030; tham gia tích cực, hiệu quả và tận dụng lợi thế thương mại, cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến năm 2030, tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ...
Khởi động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam lần 2
Khởi động Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam lần 2
Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam lần thứ 2 (2024) vừa chính thức được phát động. Giải thưởng này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy phát triển lĩnh vực công nghiệp nội dung số Việt Nam vươn ra toàn cầu, đóng góp những giá trị cao cho kinh tế số nước nhà.
Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Thông tư 02/2024/TT-BKHCN quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Ngày ban hành: 28/03/2024.* Ngày có hiệu lực: 01/06/2024* Văn bản quy phạm pháp luật bị thay thế:  * Nội dung chính:Thông tư này quy định về quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa gồm: quản lý nhà nước đối với hoạt động truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; quy định hệ thống truy xuất ...
Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024
Hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024
Ngày 21 tháng 4 hàng năm được Liên hợp quốc (UN) chọn làm Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới (The World Creativity and Innovation Day) nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của sáng tạo và đổi mới sáng tạo trong phát triến kinh tế - xã hội, xây dựng xã hội bền vững và thúc đẩy sự phát triển mọi mặt của con người.
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm OCOP
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) sẽ tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, giải pháp hỗ trợ thúc đẩy tạo ra tài sản trí tuệ, đặc biệt là cho các nhóm chủ thể doanh nghiệp và nhóm sản phẩm chủ lực, đặc thù, sản phẩm OCOP địa phương; ưu tiên xử lý các đơn đăng ký nhãn hiệu liên quan đến sản phẩm OCOP.

Tin nổi bật