• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 1308/KH-SKHCN ngày 14/12/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2022 và Công văn số 1068/UBND-KSTT ngày 05/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Sở Khoa học và Công ...
Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Bình đẳng giới là chìa khoá để chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Ngày 20/10/2022, UBND tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 3928/KH-UBND về việc Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.Tháng hành động là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với ...