• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7

Ngày 31/5/2024, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Công văn số 2063/UBND-VX về việc triển khai kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ đợt 7 thực hiện theo công văn số 1681/BKHCN-TCCB ngày 20/5/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 7. 

Theo đó quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng nhà nước về KH&CN được tiến hành độc lập theo ba cấp:

a, Cấp cơ sở;

b, Cấp Bộ, ngành, địa phương;

c, Cấp Nhà nước được tiến hành theo hai bước 

- Bước một tại các Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên ngành;

- Bước hai tại hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp Nhà nước.

Thời gian xét tặng Giải thưởng tại Hội đồng cấp cơ sở, bộ, ngành, địa phương:

a, Hội đồng cơ sở tổ chức xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12/2025 và hoàn thành trước 31/12/2025.

b, Hội đồng cấp Bộ tỏ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trước ngày 15/4/2026. Đăng tin trên cổng thông tin điện tử của Bộ, ngafnhm địa phương, danh sách tác giả công trình, tên công trình đề nghị và kết quả xét  tặng giải thưởng theo quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiế độ tổ chức xét tặng Giải thưởng của Hội đồng cấp Nhà nước và dự kiến thời hạn trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét giải thưởng:

a, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng caaos Nhà nước kết thúc vào 17h00 ngày 08/5/2026 đối với hồ sơ thường và 17h00 ngày 15/5/52026 ( đối với hồ sơ mật).

b, Thời gian, tiến độ tổ chức xét tặng Giải thưởng Hội đồng cấp Nhà nước cụ thể:

- Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước tổ chức xét tặng hoàn thành trước 30/8/2026.

- Hội đồng cấp Nhà nước tổ chức xét tặng Giải thưởng và hoàn thành trong tháng 9/2026;

 


Tác giả: BBT( TH)

Tin liên quan