• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024

Trong 2 ngày ( 04/7-05/7), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị gồm: Hội nghị công tác đoàn thể ; Hội nghị Sơ kết hoạt động khoa học và công nghệ và Hội nghị công tác xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Lãnh đạo Sở, trưởng, phó các phòng và đơn vị trực thuộc Sở. Đồng chí Mạc Quang Dũng - Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, một số nhiệm vụ được quan tâm chỉ đạo sát sao, cụ thể như: Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các văn bản của Trung ương và của Tỉnh theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.  Triển khai, thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII)  gắn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục thực hiện kế hoạch Kết luận số 01-KL/TW giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng kế hoạch thực hiện năm 2024; kế hoạch tuyên truyền học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024. Tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 (đối với 01 tập thể, 02 cá nhân); đề nghị Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp khen thưởng cho 01 cá nhân.  Cấp ủy thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, quần chúng, cụ thể nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần quan trọng vào việc giác ngộ cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị, thống nhất ý trí và hành động của đảng viên và quần chúng nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. ; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được kịp thời, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng Đảng bộ.

Quang cảnh Hội nghị 

Về hoạt động KH&CN: Trong 6 tháng đầu năm Sở KH&CN đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra theo kế hoạch, cụ thể:

Tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành các cơ chế, chính sách, văn bản quản lý về hoạt động KH,CN&ĐMST. Trong đó nổi bật là tham mưu ban hành Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 23/4/2024 Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 Quy định một số nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã góp phần thực hiện các định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ. Thực hiện tốt công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN, được Cục SHTT cấp 04 văn bằng bảo hộ cho các sản phẩm: “Sâm Lai Châu”; “Đào Tam Đường”; “Mận Tam Đường”; “Lê Tam Đường”. Hỗ trợ 05 doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị hỗ trợ về đổi mới công nghệ, xác lập quyền sở hữu công nghiệp với tổng kinh phí 560 triệu đồng theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐND. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp thanh, kiểm tra với các lực lượng chức năng, qua đó góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của doanh nghiệp, người tiêu dùng. Duy trì công tác kiểm định phương tiện đo thường xuyên đã giúp các tổ chức, cá nhân đảm bảo đo lường phục vụ sản xuất, giao nhận, thanh toán hàng hóa an toàn trong sử dụng và sản xuất. Bên cạnh đó, các hoạt động về sáng kiến, an toàn bức xạ hạt nhân, thường trực ISO, cải cách hành chính, các hoạt động sự nghiệp KH&CN… thường xuyên được quan tâm chỉ đạo đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Về hoạt động Công đoàn: CĐCS Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo quy định, việc tổ chức thực hiện có sự điều chỉnh linh hoạt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn trong tình hình mới. Phát huy tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực tham gia công tác CCHC, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phối hợp tốt với chính quyền tổ chức hội nghị CCVC đảm bảo nội dung, chất lượng, hiệu quả. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên, người lao động được tăng cường, chú trọng. 100% cán bộ đoàn viên được học tập, quán triệt văn bản, chính sách mới; được chi bộ, cơ quan, công đoàn tạo điều kiện thuận lợi để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Các phong trào thi đua do các cấp công đoàn phát động và tổ chức thực hiện được CĐCS hưởng ứng vận động đoàn viên tham gia đạt được kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội CĐCS đã đề ra; công tác nữ công, kiểm tra, giám sát, tài chính được tăng cường. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ quan trong sạch, vững mạnh được tập trung thực hiên góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội công đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ, cải cách hành chính; việc thu, nộp và quản lý tài chính Công đoàn đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ.

Đồng chí Mạc Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động Khoa học và công nghệ của tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, đồng chí cũng mong muốn tập thể công chức, viên chức, người lao động trong Sở KH&CN đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra. Đồng chí cũng đề nghị CC,VC, NLĐ trong Sở tiếp tục rà soát, xây dựng tham mưu ban hành cơ chế, chính sách trong lĩnh vực KH&CN; triển khai các cơ chế, chính sách đã được ban hành; triển khai hướng dẫn các đơn vị trực thuộc trong công tác tài chính; giải ngân các nguồn kinh phí theo quy định. Thảo luận dự toán kinh phí hành chính, sự nghiệp KH&CN năm 2025, phân bổ, công khai tài chính theo quy định....

Đồng chí Mạc Quang Dũng - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 02 cá nhân

Nhân dịp này, Sở KH&CN đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân "có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023", 01 cá nhân đạt danh hiệu " Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh"; trao kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp Khoa học công nghệ" cho 02 cá nhân của Sở Khoa học và Công nghệ trên tổng số 7 cá nhân của tỉnh Lai Châu. Hội nghị cũng bỏ phiếu Bầu chọn đại biểu dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2024

Đồng chí Giám đốc Sở tặng Kỷ niệm chương " Vì Sự nghiệp KH&CN cho 2 cá nhân


Tác giả: Thanh Huyền

Tin liên quan