• :
  • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản tin khoa học và công nghệ số 02/2024

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LAI CHÂU GIAI ĐOẠN 2022 – 2024,  PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Nguyễn Trường An

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

 

Đ/c Nguyễn Trường An (bên trái) – Phó Giám đốc Sở KH&CN cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra mô hình trồng giổi lấy hạt tại huyện Tân Uyên.

Giai đoạn 2022 - 2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các Chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành, tiến hành triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể:

 

 

Sở đã tích cực tham mưu cho tỉnh thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về KH&CN, từng bước cụ thể hóa các chính sách của Trung ương phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, tham mưu ban hành: Chương trình hành động số 50-CTr/TU ngày 23/4/2024 về  thực hiện Kết luận số 69-KL/TW ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; Kế hoạch triển khai chương trình phát triển thị trường KH&CN trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2030; Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 17/4/2024 Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

 

Phối hợp quản lý 05 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, tổ chức 13 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ đề xuất dự án thuộc các Chương trình: Nông thôn miền núi; bảo tồn nguồn gen; cấp thiết; cấp quốc gia; phát triển tài sản trí tuệ. Tham mưu UBND tỉnh đề xuất đặt hàng 13 nhiệm vụ KH&CN. Đồng thời theo dõi, quản lý 40 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tham mưu UBND tỉnh phê duyệt đặt hàng 15 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Tham gia giám sát 22 hội thảo khoa học, hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả mô hình, hội thảo logo, với tổng số trên 1.200 người tham dự; 31 lớp tập huấn, chuyển giao 35 quy trình kỹ thuật, với số lượng 1.800 lượt người tham dự. Tổ chức 39 hội đồng gồm 9 hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ cấp tỉnh, 11 hội đồng tuyển chọntổ chức cá nhân đăng ký chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; 11 Hội đồngđánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ; 04 hội đồng xét phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả của sáng kiến cấp tỉnh; 03 hội đồng xét đề nghị hỗ trợ đổi mới công nghệ, 01 hội đồng xét đề nghị nhân rộng mô hình KH&CN. Tổ chức 02 hội nghị giao ban hoạt động KH&CN cấp huyện/ thành phố năm 2022 và 2023 với 240 đại biểu tham dự.

Sở tham mưu UBND tỉnh cho phép sử dụng địa danh và bản đồ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận và tập thể cho các sản phẩm: Đào Tam Đường, Mận Tam Đường, Lê Tam Đường, Gạo nếp Tan Pỏm Than Uyên và gạo Nếp Khẩu Lương Phửng Phong Thổ, chè Lai Châu, chuối Phong Thổ... Đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp 16 nhãn hiệu thông thường, 9 nhãn hiệu chứng nhận (gồm: Rau dược liệu Tam Đường, Ớt Trung Đoàn, Sâm Lai Châu, Đào Tam Đường, Mận Tam Đường, Lê Tam Đường...) và 4 nhãn hiệu tập thể gồm: “Hoa lan Lai Châu”,  T&D, “3S, “Sùng phài Thêu dệt thổ cẩm”. Hỗ trợ 44 doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Bên cạnh đó, Sở tham mưu UBND tỉnh thành lập và kiện toàn thành viên hội đồng và tổ thư ký hội đồng xét đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến trên địa bàn tỉnh, toàn quốc từ năm 2022 đến năm 2023; công nhận 214 sáng kiến trong đó có 01 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc và 213 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện quản lý 15 cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trong đó: 11 cơ sở nhà nước, 04 cơ sở tư nhân với tổng số thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế là 27 thiết bị bức xạ có trên địa bàn tỉnh (23 thiết bị bức xạ có trong Y tế và 04 thiết bị bức xạ trong Công nghiệp); cấp 12 chứng chỉnhân viên bức xạ cho viên chức thuộc Trung tâm y tế các huyện trên địa bàn tỉnh; kiểm tra 12 cơ sởcó sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế tại 05 huyện (Than Uyên, Phong Thổ, Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Mường Tè và huyện Tam Đường) và Thành phố Lai Châu.

Giải quyết cho 39 lượt tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo (PTĐ) có kiến nghị về sai số, qua kiểm tra có 07 PTĐ không đạt yêu cầu về đo lường; tổ chức tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đo lường cho 100 học viên; tổ chức 02 cuộc kiểm tra nhà nước về đo lường đối với đồng hồ đo nước lạnh, kiểm tra đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu đối với tổng số 51 cơ sở. Hướng dẫn 20 cơ sở xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở cho 46 sản phẩm các nhóm ngành (thực phẩm, đồ uống có cồn), 26 cơ sở hoàn thiện hồ sơ đăng ký mã số, mã vạch; hướng dẫn Qrcode để truy xuất nguồn gốc sản phẩm do mình sản xuất, QR code; hướng dẫn 05 doanh nghiệp duy trì vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo hệ thống an toàn thực phẩm ISO 22000:2005, VietGAP, Rainforest (RA); HACCP và ISO 9001.

 

 

Quang cảnh lớp tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Tổ chức 02 cuộc kiểm tra nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng mũ bảo hiểm, thiết bị điện, điện tử và kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Công tác hướng dẫn áp dụng và triển khai hệ thống tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã thực hiện đúng quy định; kết quả này góp phần nâng cao chỉ số Par Index tỉnh Lai Châu trong thời gian qua.

Sở đã thực hiện xuất bản các ấn phẩm thông tin KH&CN theo kế hoạch, đã kịp thời tuyên truyền phản ánh hoạt động KH&CN diễn ra trên địa bàn, cũng như các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực KH&CN; các kết quả nghiên cứu ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn ứng dụng chế phẩm sinh học xử lý môi trường chăn nuôi, làm đệm lót sinh học cho 90 hộ dân tại 2 huyện Tam Đường, Tân Uyên và xây dựng mô hình hình xử lí chất thải chăn nuôi và xử lí chất thải bã dong riềng cho 17 hộ gia đình ở xã Bình Lư, huyện Tam Đường; mô hình đệm lót sinh học trong chăn nuôi gia cầm cho 08 hộ ở thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên. Thực hiện kiểm định, hiệu chỉnh được 8.613 phương tiện đo các loại và 64 hệ thống tiếp địa chống sét cho các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở đã tăng cường tổ chức các hội nghị, hội thảo về KH&CN có sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia nước ngoài, tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công 02 sự kiện lớn của tỉnh, gồm: Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 2022 tại Lai Châu và Hội chợ Sâm Lai Châu năm 2022. Tại các sự kiện đã thu hút đông đảo người dân, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia trong nước và nước ngoài tham gia. Đồng thời, tăng cường phối hợp với các vụ, viện, ... trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN các cấp. (Xem tiếp trang 37)

Mời bạn đọc xem tiếp nội dung bản tin dưới đây:


Tác giả: BBT

Tin liên quan