• :
 • :
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Sở khoa học và công nghệ tỉnh Lai Châu
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đề án đào tạo bồi dưỡng nhân lực KHCN ở trong nước và ngoài nước

Với mục tiêu góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên...

Với mục tiêu góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng quản lý, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại của đội ngũ nhân lực khoa học và công nghệ, hình thành lực lượng chuyên gia khoa học và công nghệ trình độ cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Ngày 25 tháng 12 năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2395/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” (sau đây gọi tắt là Đề án 2395) với đối tượng chính là các nhà khoa học thuộc CSDL chuyên gia của Bộ.

Bạn đọc vui lòng tham khảo các văn bản sau để nghiên cứu đăng ký tham gia Đề án 2395:

Quyết định số 2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 2395. 

Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN của Bộ KH&CN quy định quản lý Đề án 2395. 

Thông tư 08/2020/TT-BKHCN của Bộ KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016.

Thực hiện nhiệm vụ của Đơn vị thường trực Đề án 2395, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đối mới sáng tạo (Học viện) xin thông báo về việc tiếp tục tuyển chọn hồ sơ đăng ký tham gia Đề án 2395 như sau:

1.  Đối tượng được cấp kinh phí

Đề án 2395 cấp kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nưóc cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học và công nghệ ở các Bộ, ngành, địa phương, tố chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan.

2. Các hình thức cấp kinh phí

 • Đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho chuyên gia đi đào tạo, bồi dưỡng thông qua triến khai nhiệm vụ nghiên cứu hoặc làm việc có thời hạn tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài.
 • Đào tạo, bồi dưỡng nhóm nghiên cứu: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho các nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưõng thông qua triến khai nhiệm vụ nghiên cứu tại cơ sở nghiên cứu, đào tạo hoặc doanh nghiệp công nghệ ở nước ngoài.
 • Bồi dưỡng sau tiến sĩ: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có trình độ tiến sỹ tham gia bồi dưỡng sau tiến sỹ thông qua triến khai nhiệm vụ nghiên cúu tại các cơ sở nghiên cứu, đào tạo ở trong nước và nước ngoài.
 • Bồi dưỡng nhân lực quản lý KH&CN: Đề án 2395 cung cấp kinh phí cho cán bộ quản lý khoa học và công nghệ tham gia các khóa bồi dưỡng ở trong nước và nước ngoài để nâng cao kiến thức, kỹ năng quản lý khoa học và công nghệ, quản lý đổi mới sáng tạo.
 • (Thông tin chỉ tiết về đối tượng, nội dung, thời gian và hồ sơ đăng ký quy định tại Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

3.Các khoản chi được hỗ trợ

 • Kinh phí chi trả cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, doanh nghiệp trong và ngoài nưó’c tiếp nhận đối tượng được hỗ trợ
 • Kinh phí khuyến khích thêm để nâng cao chất lượng nghiên cứu và phát triển chuyên môn.
 • Kinh phí hỗ trợ công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí KH&CN uy tín quốc tế.
 • Kinh phí hỗ trợ đăng ký và công bố bản quyền SHTT.
 • Sinh hoạt phí, vé máy bay, visa,…
 • Các khoản chi phí phát sinh: chi phí chuyển và nhận tiền qua ngân hàng liên quan đến khóa đào tạo ở nước ngoài; chi phí hỗ trợ kéo dài thời gian đào tạo; chi phí xử lý rủi ro bất khả kháng trong thời gian đào tạo; các khoản chi khác có liên quan.

(Quy định cụ thể về chính sách hễ trợ kỉnh phí tham gia đào tạo, bồi dưỡng theo Thông tư số 88/2017/TT-BTC ngày 22/8/2017 của Bộ Tài chính)

4.Hồ sơ dự tuyển và thời hạn đăng ký đối vói chuyên gia, nhóm nghiên cứu và đào tạo sau TS

 • Hồ sơ dự tuyển: Theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Thời hạn đăng kỷ: Hồ sơ gửi trước 17h00 ngày 30/9/2018 (căn cứ theo dấu buư điện) sẽ được xét vào tháng 10/2018. Các hồ sơ gửi sau thòi hạn trên sẽ được xét vào tháng 12/2018. Các hồ sơ gửi sau ngày 15/12/2018 sẽ được xét trong năm 2019.
 • Địa chỉ nhận hồ sơ: Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) (Ngoài phong bì ghi rõ Hồ sơ tham gia Đề án 2395).

5. Thông tin liên hệ để đưọc tư vấn, hỗ trợ thủ tục

 • Tư vấn, hỗ trợ trực tiếp: Ban Quản lý Khoa học và Đào tạo, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội – Email: visti@most.gov.vn; ĐT: 024.38259.234

BBT


Tin liên quan