Danh bạ điện thoại

HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐIỆN THOẠIEMAIL
Ban Giám đốc Sở
Dương Đình ĐứcGiám đốc Sở0213.3876990ducdd.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Trường AnPhó Giám đốc0213.3798148annt.sokhcn@laichau.gov.vn
Bùi Thị Lệ DungPhó Giám đốc0213.3798886bungbtl.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Văn TuấnPhó Giám đốc02133886878tuantv.sokhcn@laichau.gov.vn
Văn phòng
Nguyễn Thị Thanh BìnhChánh Văn phòng0213.3793135binhntt.sokhcn@laichau.gov.vn
Bùi Ngọc LoanPhó Chánh Văn phòng02133798333lanntp.sokhcn@laichau.gov.vn
Phạm Năng ĐứcPhó Chánh văn phòng0213.3798333ducpn.sokhcn@laichau.gov.vn
Chu Thị Thu ThanhChuyên viênthanhcttsokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh HuyềnVăn thư0213.3876641huyennt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Thị Kiều OanhKế toánoanhttk.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên02133798333hangnt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Thị LýChuyên viên02133798333lytt.sokhcn@laichau.gov.vn
Quản lý KH&CN
Nguyễn Thị Phương Lan Phó trưởng phòng0213.3798899lanntp.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Thị Kim HươngTrưởng phòng0213.3798899huongttk.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Thị Diệu ThúyChuyên viên0213.3798899thuytt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị PhượngChuyên viên0213.3798899phuongnt.sokhcn@laichau.gov.vn
Đinh Trung HiếuChuyên viên02133798899hieudt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Quang HuyChuyên viên02133798899huynq.sokhcn@laichau.gov.vn
Thanh tra Sở
Ngô Thanh HùngPhó Chánh Thanh tra 0213.3876809hungnt.sokhcn@laichau.gov.vn
Mai Thị Thu Phó Chánh Thanh Tra 0213.3876809thumt.sokhcn@laichau.gov.vn
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo Lường - Chất lượng
Nguyễn Thị HuyềnChi cục Trưởng0213.3876813huyennt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Văn ThànhChuyên viên0213.3876813thanhtv.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn HợpChi cục Phó0213.3876813honv.sokhcn@laichau.gov.vn
Lục Trung KiênChuyên viên0213.3876813kienlt.sokhcn@laichau.gov.vn
Tao Thị HàKế toán0213.3876813hatt.sokhcn@laichau.gov.vn
Lê Đại DươngChuyên viên02133876813duongld.sokhcn@laichau.gov.vn
Trung tâm Kiểm định và Phát triển KHCN
Lê Bá NgọcPhó GĐngoclb.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thanh TuấnPhó GĐtuannt.sokhcn@laichau.gov.vn
Đỗ Thế DiệnTrưởng phòng TC_ĐL_CL0213.3876812diendt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Quốc HuyPhó trưởng phòng TC-ĐL-CL0213.3876812huytq.sokhcn@laichau.gov.vn
Đinh Thị HiềnChuyên viên0213.3876812hiendt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Hồng VânCán sự0213.3876812vannh.sokhcn@laichau.gov.vn
Bùi Thị DuyênChuyên viên0213.3876812duyenbt.sokhcn@laichau.gov.vn
Phạm Thị LoanTrưởng phòng Ứng dụng – Thông tin0213.3876812loanpt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Ích KhiêmChuyên viên0213.3876812khiemti.sokhcn@laichau.gov.vn
Vũ Thanh HuyềnChuyên viên0213.3876812huyenvt.sokhcn@laichau.gov.vn
Dương Thị ĐườngKế toán0213.3876812duongdt.sokhcn@laichau.gov.vn
Đặng Nam BìnhPhó trưởng phòng Ứng dụng - Thông tin 02133876812binhdn.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Thị Thu Thủy Chuyên viên 02133876812thuyttt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Thị Ánh TuyếtChuyên viên 02133876812tuyettta.sokhcn@laichau.gov.vn

TIN MỚI