Danh bạ điện thoại

HỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐIỆN THOẠIEMAIL
Ban Giám đốc Sở
Dương Đình ĐứcGiám đốc Sở0213.3876990ducdd.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Trường AnPhó Giám đốc0213.3798148annt.sokhcn@laichau.gov.vn
Bùi Thị Lệ DungPhó Giám đốc0213.3798886bungbtl.sokhcn@laichau.gov.vn
Vũ Văn CươngPhó Giám đốc0213.3886878cuongvv.sokhcn@laichau.gov.vn
Văn phòng
Nguyễn Thị Thanh BìnhChánh Văn phòng0213.3793135binhntt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị phương LanPhó Chánh văn phòng0213.3798333lanntp.sokhcn@laichau.gov.vn
Mai Thị ThuPhó Chánh văn phòng0213.3798333thumt.sokhcn@laichau.gov.vn
Phạm Năng ĐứcPhó Chánh văn phòng0213.3798333ducpn.sokhcn@laichau.gov.vn
Chu Thị Thu ThanhChuyên viênthanhcttsokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị Thanh HuyềnVăn thư0213.3876641huyennt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Thị Kiều OanhKế toánoanhttk.sokhcn@laichau.gov.vn
Phạm Quang HòaLái xehoapq.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Hoài NamLái xenamth.sokhcn@laichau.gov.vn
Quản lý KH&CN
Trần Thị Kim HươngTrưởng phòng0213.3798899huongttk.sokhcn@laichau.gov.vn
Bùi Ngọc LoanPhó trưởng phòng0213.3798899loanbn.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Thị Diệu ThúyChuyên viên0213.3798899thuytt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị PhượngChuyên viên0213.3798899phuongnt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thị HằngChuyên viên0213.3798899hangnt.sokhcn@laichau.gov.vn
Thanh tra Sở
Ngô Thanh Hùng 0213.3876809hungnt.sokhcn@laichau.gov.vn
Lục Thị Yến0213.3876809yenlt.sokhcn@laichau.gov.vn
Lê Đại Dương0213.3876809duongld.sokhcn@laichau.gov.vn
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo Lường - Chất lượng
Nguyễn Thị HuyềnChi cục Trưởng0213.3876813huyennt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Văn HợpChi cục Phó0213.3876813honv.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Quang HuyChuyên viên0213.3876813huynq.sokhcn@laichau.gov.vn
Lục Trung KiênChuyên viên0213.3876813kienlt.sokhcn@laichau.gov.vn
Tao Thị HàKế toán0213.3876813hatt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thanh ChâuChuyên viên0213.3876813chaunt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trung tâm Kiểm định và Phát triển KHCN
Phạm Quang CườngGiám đốc Trung tâm 0213.3875998cuongpq.sokhcn@laichau.gov.vn
Lê Bá NgọcPhó GĐngoclb.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Thanh TuấnPhó GĐtuannt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Văn ThànhPhó GĐthanhtv.sokhcn@laichau.gov.vn
Đỗ Thế DiệnTrưởng phòng TC_ĐL_CL0213.3793026diendt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Quốc HuyPhó trưởng phòng TC-ĐL-CL0213.3793026huytq.sokhcn@laichau.gov.vn
Đinh Thị HiềnChuyên viên0213.3793026hiendt.sokhcn@laichau.gov.vn
Nguyễn Hồng VânCán sự0213.3793026vannh.sokhcn@laichau.gov.vn
Bùi Thị DuyênChuyên viên0213.3793026duyenbt.sokhcn@laichau.gov.vn
Phạm Thị LoanPhó trưởng phòng Ứng dụng – Thông tin0213.3876812loanpt.sokhcn@laichau.gov.vn
Trần Ích KhiêmChuyên viên0213.3876812khiemti.sokhcn@laichau.gov.vn
Vũ Thanh HuyềnChuyên viên0213.3876812huyenvt.sokhcn@laichau.gov.vn
Dương Thị ĐườngKế toán0213.3876812duongdt.sokhcn@laichau.gov.vn

TIN MỚI