VĂN BẢN VỀ KHCN

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất hàng hóa, nông sản xây dựng và nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lai Châu và hướng dẫn xây dựng và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý; mã số mã vạch, tiêu chuẩn cơ sở.
Page 12 of 15 1 11 12 13 15

TIN MỚI